Snorfiets omkeuren naar bromfiets

Snorfiets omkeuren naar bromfiets

Wilt u een snorfiets ombouwen naar een bromfiets, dan moet u onder andere de maximum constructiesneldheid (laten) aanpassen. Een snorfiets heeft een maximum constructiesnelheid van 25km per uur, voor een bromfiets is deze 45 kilometer per uur. Is het voertuig aangepast, dan moet u het laten keuren bij een RDW-keuringsstation.

Waar moet uw voertuig aan voldoen?

De snorfiets moet na ombouw voldoen aan de toelatingseisen (zie bijlage IV van de Regeling voertuigen) en de permanente eisen (zie hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen voor een bromfiets). De RDW kijkt of de wijzigingen voldoen aan de eisen die van toepassing waren op het moment dat het voertuig voor het eerst op de weg kwam.

Tijdens de keuring controleert de RDW het volgende:

- Indentificatie: Controle of er bepaalde blokkerende statussen in de registers staan, zoals gestolen.
- Max.constructiesnelheid: Maximum constructiesnelheid wordt vastgesteld op de bromfietsrollentestbank.
- Geluidsniveau: De RDW meet het geluidsniveau dicht bij de uitmonding van het uitlaatsysteem, dit mag niet hoger zijn dan 97 dB(A)
- Remsysteem: De RDW meet de remvertraging op een rollenremtestbank of op een vlak stuk weg waar vanaf een bepaalde sneldheid binnen een x-aantal meters de bromfiets tot stilstand moet zijn gekomen.
- Snelheidsmeter bij een bromfiets met een datum eerste toelating van na 31 december 2006: controle of verplichte snelheidsmeter aanwezig is, goed werkt en ook verlicht is.
- Maatregelen tegen het opvoeren van bromfietsen: controle of er geen tijdelijke begrenzingen van de maximum- snelheid of vermogen zijn aangebracht.
- Remlicht bij een bromfietsn met een vermogen van meer dan 0,5 kW en die een maximum constructiesnelheid heeft van meer dan 25 km/u en in gebruik is genomen na 31 december 2006: controle of het remlicht aanwezig is, deugdelijk is bevestigd, niet beschadigd is en goed werkt.

Ombouwkeuring aanvragen bij RDW-keuringsstation

Zo vraagt u een ombouwkeuring aan bij een RDW-keuringsstation:

1) Ga naar "Keuringsafspraak" maken om een afspraak te maken bij een keuringsstation van de RDW. Selecteer de keuring " Ombouw van snorfiets naar bromfiets"
2) U gaat op de dag van het onderzoek met het voertuig naar het keuringsstation en neemt het kentekenbewijs en uw legitimatie mee.
3) U betaald de kosten met pin of contant  op het keuringsstation.
4) Als na de keuring alles akkoord is , stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen een kentekencard met de juiste gegevens per post. U ontvangt geen nieuwe tenaamstellingscode. Uw huidige tenaamstellingscode blijft geldig. Heeft u nog een papieren kentekenbewijs? Dan ontvangt u een kentekencard en een dag later een tenaamstellingscode. Als u het ketekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u de kentekenplaat omwisselen bij een erkende kentekenplaatfabrikant en het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).

Kosten

Indentificatie voertuig licht                                               51 Euro
Beoordeling goedkeuring 5-9  aspecten voertuig licht    55 Euro

TOTAAL                                                                        106 Euro 

Bronvermelding: www.rdw.nl,  www.scooterbelang.nlwww.scooterexpress.nl april 2020.

TO TOP