Algemene voorwaarden en privacy verklaring!

Loef Bromfietsen BV is gevestigd op het adres:
Vleugelboot 44, 3991 CL, Houten, Nederland
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 52797228.
BTW Nummer: NL 8506.01.605.B01

Loef Bromfietsen BV gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar interactieve producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Loef Bromfietsen BV houdt zich in alle gevallen aan de wet bescherming persoonsgegevens, zie hiervoor de Privacyverklaring!
Loef Bromfietsen beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten, er kan geen enkele aanspraak op worden gemaakt, of rechten aan worden ontleend. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke apart zullen worden genoemd in onze offerte of aanbieding.

Betaal condities
Alle rechtstreekse betalingen aan Loef Bromfietsen BV vinden plaats naar het rekening nummer bij de ING bank te Nederland en in Euro’s tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
REKENINGNUMMER: NL02INGB0654823510
ING BANK
HET KANT 47 – 51
3995 DZ HOUTEN, NEDERLAND
SWIFT/BIC CODE: INGB NL 2A

Weborders van Singa.nl worden afgerekend via een internationale Payment service Provider (PsP). De PsP verzorgt een beveiligde verbinding waar de gewenste betaling direct kan worden verzorgt en Loef Bromfietsen BV zal worden bericht als deze betaling goed is afgerond zodat uw order direct in behandeling kan worden genomen. De PsP is Sisow B.V. te Helmond. Persoonsgegevens kunnen worden doorgestuurd van Singa.nl naar Sisow B.V. en zullen alleen worden gebruikt om uw betaling te kunnen verwerken.

Verkoop voorwaarden
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten via Singa.nl, Singa.eu en Loefbromfietsen.nl zijn de algemene levering- en verkoopvoorwaarden van Loef Bromfietsen BV van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.Op verzoek wordt een kopie van deze voorwaarden opgestuurd of download de algemene voorwaarden.

Na ontvangst van uw product(en) heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze genoemde zichttermijn kunt u afzien van uw aankoop, door ons dit binnen deze zichttermijn te laten weten. Zie ook de pagina retourneren. Als er afgezien word van de aankoop dient u de producten binnen 14 dagen retour te sturen in een voldoende gefrankeerde envelop of pakket. Ten alle tijden dienen de producten ongeopend en in originele verpakking retour gestuurd te worden.

Voertuig garantiebeleid
Garantie op nieuw verkochte voertuigen wordt verleend en beoordeeld door de importeur van het desbetreffende merk.
Zodra het voertuig wordt afgeleverd, zal deze bij de importeur worden aangemeld en zal de garantie termijn ingaan op de datum van ingebruikname en/of zodra het kenteken op naam is gezet bij het RDW.

Loef Bromfietsen BV zal de garantie voorwaarden van de importeur respecteren en uitvoeren volgens de gestelde voorschriften van de importeur mits de bromfiets, scooter of motorfiets is aangeschaft, gefactureerd en afgeleverd aan de eindgebruiker door Loef Bromfietsen BV.

Indien er sprake is van een garantie aanspraak, zal deze worden ingediend bij de importeur.
De importeur bepaalt of er sprake is van garantie en koppelt dat terug aan Loef Bromfietsen BV.
Garantie wordt uitsluitend verleend op het voertuig en originele accessoires zoals vermeld in de garantie voorwaarden van de importeur.
Loef Bromfietsen BV zal er alles aan doen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk overlast voor de klant en kan dit zonder opdracht en uit eigen beweging uitvoeren.

Bij goedkeuring van de importeur worden er geen kosten in rekening gebracht voor het indienen van de garantie aanvraag en het uitvoeren van de garantie werkzaamheden.
Gevolgschade, hulp bij pech onderweg of vervangend vervoer maken geen deel uit van de standaard garantie voorwaarden en zullen niet worden vergoed.
Deze risico’s dienen door de eigenaar/eindgebruiker zelf te worden gedekt met de juiste verzekering en/of lidmaatschap van een wegenwacht zoals de ANWB.

Loef Bromfietsen BV kan alleen garantie aanvragen voor de merken waarvan zij dealer is en wanneer het voertuig op de juiste manier is aangemeld bij de importeur.
Ook moet de eigenaar/eindgebruiker voldoen aan de gestelde voorwaarden omtrent onderhoudsbeurten en periodieke controles.

Indien het voertuig niet is verkocht, gefactureerd en afgeleverd aan de eindgebruiker door Loef Bromfietsen BV hebben wij geen controle of het voertuig op de juiste manier rijklaar gemaakt is en hebben wij geen onderhoud historie.
Er is dan geen sprake van een (verkoop) overeenkomst tussen Loef Bromfietsen BV en de eigenaar/eindgebruiker en brengen wij kosten in rekening voor het aanvragen van garantie of het uitvoeren van een reparatie.
Een garantie aanvraag bij de importeur indienen of een reparatie uitvoeren aan het voertuig, wat  mogelijk onder de garantie valt, kan in opdracht van de eindgebruiker tegen betaling uitgevoerd worden.
Indien er sprake is van een vergoeding door de importeur in verband met de garantie aanvraag zal Loef Bromfietsen BV deze vergoeding met aftrek van alle gemaakte kosten terugbetalen aan de eindgebruiker of verder verwerken en verrekenen met lopende zaken.

Loef bromfietsen BV behoudt het recht een opdracht van een eigenaar/eindgebruiker of importeur niet te accepteren wanneer het voertuig niet is aangeschaft, gefactureerd en afgeleverd aan de eindgebruiker door Loef Bromfietsen BV.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Loef Bromfietsen BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
Aan getoonde foto's en gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend en zijn alleen maar bedoelt om een zo goed mogelijke beschrijving te geven van hetgeen geleverd word.

 

Privacyverklaring van Loef Bromfietsen B.V. en Singa.nl / met ingang van Mei 2018!

Vleugelboot 44, 3991 CL Houten, Nederland
Telefoon 030-6374835
Handelsregister Utrecht nr. 52797228 vestigingsnr. 22709584
BTW nr.: NL 8506.01.605.B01
www.loefbromfietsen.nl / www.singa.nl

Algemeen

Loef Bromfietsen B.V. en Singa.nl, gevestigd aan Vleugelboot 44 3991 CL Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Loef Bromfietsen B.V. en Singa.nl met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Loef Bromfietsen BV en Singa.nl

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Verzameling en ontvangst van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u:

 • Gebruik maakt of wil gaan maken van de producten of diensten van Loef Bromfietsen BV en Singa.nl
 • Uw gegevens invult of achterlaat in ons bedrijf of via andere gangbare kanalen, zoals in een e-mailbericht, op de website of per telefoon,
 • De website van Loef Bromfietsen B.V. of Singa.nl bezoekt
 • Solliciteert bij ons bedrijf
 • Een (zakelijke) relatie met Loef Bromfietsen B.V. heeft.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Als u een klantaccount aanvraagt, worden de gegevens van uw onderneming uit het databaseplatform van de Kamer van Koophandel (“KvK”) en/of andere dataplatformen gehaald.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de dienstverlening of overeenkomst
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en openingstijden
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, acties en aanbiedingen
 • Als we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam / -namen, roepnaam
 • Geslacht (voor de aanhef)
 • Adres-, postcode- en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens van uw bedrijf
 • Telefoonnummer(s) van uw bedrijf
 • E-mailadres(sen) van uw bedrijf
 • Vestigingsadres van uw bedrijf
 • Factuuradres van uw bedrijf
 • Afleveradres van uw bedrijf
 • KvK-nummer van uw bedrijf
 • Namen en contactgegevens van de contactpersonen van uw bedrijf
 • Uw functie/positie in het bedrijf
 • IP-adres
 • Kenteken voertuig
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type. 

Als u bij Loef Bromfietsen B.V. solliciteert, worden onder andere de volgende door u verstrekte gegevens verwerkt:

 • Naam en adresgegevens
 • E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens/leeftijd en geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning
 • Overige gegevens die u ons heeft verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Loef Bromfietsen B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

U verstrekt bovenstaande gegevens vrijwillig en u bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan één of meer van de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

Tijdens het aanvragen van een klantaccount, kunt u zich ook aanmelden voor onder andere de nieuwsbrief. Als we uw toestemming hiervoor nodig hebben, zullen wij u daar om vragen. Wij registreren alle aankopen die u bij ons bedrijf doet. Dit houdt in dat we bijhouden van welke diensten u gebruik maakt, welke producten u koopt, de aantallen, op welk moment (datum/tijd), de aankoopbedragen, de verkregen kortingen en de wijze van betalen (“aankoopgegevens”).

Wij gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om je bestellingen te leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loefbromfietsen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Loef Bromfietsen B.V.) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Loef Bromfietsen B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Loef Bromfietsen B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de hostingpartij KPN en IT- beheerder Didata in Didam).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken geen gebruik van cookies op onze websites!

Op de websites zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s)met zorg geselecteerd zijn, draagt Loef Bromfietsen B.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

 

TO TOP