Algemene voorwaarden

Loef Bromfietsen BV is gevestigd op het adres:
Vleugelboot 44, 3991 CL, Houten, Nederland
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 52797228.
BTW Nummer: NL 8506.01.605.B01

Loef Bromfietsen BV gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar interactieve producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Loef Bromfietsen BV houdt zich in alle gevallen aan de wet bescherming persoonsgegevens. Loef Bromfietsen beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten, er kan geen enkele aanspraak op worden gemaakt, of rechten aan worden ontleend. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke apart zullen worden genoemd in onze offerte of aanbieding.

Betaal condities
Alle rechtstreekse betalingen aan Loef Bromfietsen BV vinden plaats naar het rekening nummer bij de ING bank te Nederland en in Euro’s tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
REKENINGNUMMER: NL02INGB0654823510
ING BANK
HET KANT 47 – 51
3995 DZ HOUTEN, NEDERLAND
SWIFT/BIC CODE: INGB NL 2A

Weborders van Singa.nl worden afgerekend via een internationale Payment service Provider (PsP). De PsP verzorgt een beveiligde verbinding waar de gewenste betaling direct kan worden verzorgt en Loef Bromfietsen BV zal worden bericht als deze betaling goed is afgerond zodat uw order direct in behandeling kan worden genomen. De PsP is Sisow B.V. te Helmond. Persoonsgegevens kunnen worden doorgestuurd van Singa.nl naar Sisow B.V. en zullen alleen worden gebruikt om uw betaling te kunnen verwerken.

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Loef Bromfietsen B.V. en Singa.nl met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Loef Bromfietsen BV en Singa.nl

Verkoop voorwaarden
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten via Singa.nl, Singa.eu en Loefbromfietsen.nl zijn de algemene levering- en verkoopvoorwaarden van Loef Bromfietsen BV van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.Op verzoek wordt een kopie van deze voorwaarden opgestuurd of download de algemene voorwaarden.

Na ontvangst van uw product(en) heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze genoemde zichttermijn kunt u afzien van uw aankoop, door ons dit binnen deze zichttermijn te laten weten. Zie ook de pagina retourneren. Als er afgezien word van de aankoop dient u de producten binnen 14 dagen retour te sturen in een voldoende gefrankeerde envelop of pakket. Ten alle tijden dienen de producten ongeopend en in originele verpakking retour gestuurd te worden.

Voertuig garantiebeleid
Garantie op nieuw verkochte voertuigen wordt verleend en beoordeeld door de importeur van het desbetreffende merk.
Zodra het voertuig wordt afgeleverd, zal deze bij de importeur worden aangemeld en zal de garantie termijn ingaan op de datum van ingebruikname en/of zodra het kenteken op naam is gezet bij het RDW.

Loef Bromfietsen BV zal de garantie voorwaarden van de importeur respecteren en uitvoeren volgens de gestelde voorschriften van de importeur mits de bromfiets, scooter of motorfiets is aangeschaft, gefactureerd en afgeleverd aan de eindgebruiker door Loef Bromfietsen BV.

Indien er sprake is van een garantie aanspraak, zal deze worden ingediend bij de importeur.
De importeur bepaalt of er sprake is van garantie en koppelt dat terug aan Loef Bromfietsen BV.
Garantie wordt uitsluitend verleend op het voertuig en originele accessoires zoals vermeld in de garantie voorwaarden van de importeur.
Loef Bromfietsen BV zal er alles aan doen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk overlast voor de klant en kan dit zonder opdracht en uit eigen beweging uitvoeren.

Bij goedkeuring van de importeur worden er geen kosten in rekening gebracht voor het indienen van de garantie aanvraag en het uitvoeren van de garantie werkzaamheden.
Gevolgschade, hulp bij pech onderweg of vervangend vervoer maken geen deel uit van de standaard garantie voorwaarden en zullen niet worden vergoed.
Deze risico’s dienen door de eigenaar/eindgebruiker zelf te worden gedekt met de juiste verzekering en/of lidmaatschap van een wegenwacht zoals de ANWB.

Loef Bromfietsen BV kan alleen garantie aanvragen voor de merken waarvan zij dealer is en wanneer het voertuig op de juiste manier is aangemeld bij de importeur.
Ook moet de eigenaar/eindgebruiker voldoen aan de gestelde voorwaarden omtrent onderhoudsbeurten en periodieke controles.

Indien het voertuig niet is verkocht, gefactureerd en afgeleverd aan de eindgebruiker door Loef Bromfietsen BV hebben wij geen controle of het voertuig op de juiste manier rijklaar gemaakt is en hebben wij geen onderhoud historie.
Er is dan geen sprake van een (verkoop) overeenkomst tussen Loef Bromfietsen BV en de eigenaar/eindgebruiker en brengen wij kosten in rekening voor het aanvragen van garantie of het uitvoeren van een reparatie.
Een garantie aanvraag bij de importeur indienen of een reparatie uitvoeren aan het voertuig, wat  mogelijk onder de garantie valt, kan in opdracht van de eindgebruiker tegen betaling uitgevoerd worden.
Indien er sprake is van een vergoeding door de importeur in verband met de garantie aanvraag zal Loef Bromfietsen BV deze vergoeding met aftrek van alle gemaakte kosten terugbetalen aan de eindgebruiker of verder verwerken en verrekenen met lopende zaken.

Loef bromfietsen BV behoudt het recht een opdracht van een eigenaar/eindgebruiker of importeur niet te accepteren wanneer het voertuig niet is aangeschaft, gefactureerd en afgeleverd aan de eindgebruiker door Loef Bromfietsen BV.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Loef Bromfietsen BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
Aan getoonde foto's en gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend en zijn alleen maar bedoelt om een zo goed mogelijke beschrijving te geven van hetgeen geleverd word.

TO TOP